mani

novac, enlgeski: money

Mani je moja manija.