mačor

u Krankšvesterovim tekstovima: muški spolni organ, kurac

Vrijeme je za mačora!