ma moj!

odgovor na “ma nemoj!”, služi kao negacija te izjave

- Ti bi pare? Ma nemoj! – Ma moj! Tko je radio prekovremene? Ja!