ljuto

droga / roba loše kvalitete

Ovaj speed je ljut. Ne nabavljaj mi više ovakvo smeće!