lik

čovjek muškog roda, mladić

daj čuj lika kak dazgle