kuršlus

nered;  kaotična situacija

U nedozvoljenom sam minusu, nemam za stanarinu, a moram platiti i režije! Koji kuršlus!