kurac od ovce i na njemu zvonce

kurac od ovce, dodatno naglašen

To je, dragi moj Žane, kurac od ovce i na njemu zvonce.