kuhana noga

onaj koji je jako mlitav i bezizražajan.

Najgora kava u životu, lik je kuhana noga.