krokodili

kablovi za spajanje dvaju akumulatora, da bi punim pokrenuli prazan

Imaš krokodile u autu? Ne mogu zapaliti motor.