kriliti se

praviti se važan, obično bez pokrića

Lik se krili sa službenim autom