kradnik

osoba zaposlena na poslovima krađe

U Županiji su zaposlena dva nova kradnika.