kovidan

Zaražen koronavirusom.
Od COVID-19.

Ne bih ti došla u kuću da sam kovidna!