koronac

osoba (obično muška) koja je oboljela od bolesti COVID-19 koju uzrokuje koronavirus

Si čul, u Hrvatskoj već 105 koronaca!