korona parti

nekonotrolirano širenje korona virusa kao posljedica neodgovornog ponašanja

Ako vi tako odlučite, možemo imati korona parti kao u Italiji.