kompjuter

računalo

Izvlači podatke iz glave kao da je kompjuter.