kenjati kvake

govoriti gluposti, besmislice

-Bila si u parku. -Kenjaš kvake, uopće nisam tamo bila!