kanader

avion za gašenje požara, prema imenu proizvođača CanadAir

Jučer su kanaderi četiri sata gasili požar.