ka

tisuću; od engleskog “key” (k) kao skraćenica za kilo

On ne radi za siću, minimum 15 ka plaća.