isfurator

osoba koja se isfurava, hoće biti nešto što nije

Joj, koji je on isfurator, nabio te cvike pa misli da je ne znam šta!