isfurati

Nešto donijeti, omogućiti

Isfurao mi je odijelo za maturalnu.