hoćka

žena koja rado pristaje na spolne odnose

Njoj uleti, ona ti je hoćka.