Hićo

nadimak i umanjenica za Adolfa Hitlera

Mali brkati Hićo, jedno od najvećih zala ikad.