grobar

osoba koja servira grobarskim stilom u stolnom tenisu.

Taj lik dobiva sam zato što je grobar.