grepsti se

ostvariti kakvu korist otimanjem, žicanjem

On se stalno grebe za besplatne karte.