grebator

osoba koja čini sve da se na neki način okoristi, često je pri tome ljigav koliko se ulizuje

Koji je on grebator!