grčiti se

preseravati se, praviti se važan

Mojne mi se grčit, dobil buš šljagu.