grana

granica, granični prijelaz

Bila je gužva na grani.