GP

kratica za godinu proizvodnje; kada se seniori zajebavaju, znači godinu rođenja

Ne muči mene ništa… samo GP!