gan

vatreno oružje

Najbolje mi je kad bace gan kad im ponestane metaka!