gadrolinija

crta droge, najčešće speeda ili kokaina

Šta si ti otišo u mornare? Stalno neka gadrolinija.