gabula

u preferansu, as i baba u istoj boji

Imao sam gabulu u hercu, ali niš više.