g.o.

kratica za “godišnji odmor”, često se koristi u internim formularima po firmama

Za Melisu piše da je g.o.