frk

Šut u rukometu gdje se lopta baci tako da se rotira

Kak je frajer frk bacio pri frka rezultatu.