dur

policajac, skraćeno od “pandur”

Frajer je dur.