drevni hipiji

filozofi, posebno antički

Pusti ga, lik brije na drevne hipije.