čvakati

gutati tablete ili tripove

Čvaknuo sam eks; Čvaknija san karton apaurina