cima

uže za vezanje broda, naglasak na kratkom I

Mola cimu!