čik

opušak ili cijela cigareta

Imaš čik za mene?