cicija

škrtac

On je cicija, zadnji će izvući novčanik.