cač

jednobojna pikula, vrijednija od troperki, šestoperki i sl.

Daj mi tri pikse za ovog cača