budža

osoba na utjecajnom položaju, ob. politički

Stari mu je bio neka budža u CK-u pa je on postao urednik vijesti.