biti baš neki/neka

izraz neodobravanja, predbacivanja drugoj osobi

Baš si neka da nećeš ić sa mnom na film.