bez kosti

stariji izraz za pogodak u košarci kada lopta pri ulasku u koš ne dodiruje obruč

Ubacio sam bez kosti.