bebilift

dječji skijaški lift ili pokretna traka za skijaške početnike

Kak su slatki ti mali tumpleki na bebiliftu.