auzrajzati

izglodati, obično u kombinaciji s “gvint” (navoj).

Ovo se ne da pritegnuti, gvint se je auzrajzal.