Author Archive

golub

vjetar, prdec

Pustila je goluba te rekla “pardon”, zacrvenjevši se.

kresnuti

Spolno općiti sa ženskom osobom, poševiti ju. Najčešće se tom rječju koriste pripadnici muškog spola, pogotovo ako se žele pohvaliti “uspjehom”.

Kresnuo je Sonju pa se pokupio doma.

fakin

Deran, zvekan, nestaško, prijatelj (lokalno u Zagrebu)

Fakini su mi pesa s grudom pogodili

gandža

Marihuana

Imaš kaj gandže?

flojsa

Žena koja izgledom ili ponašanjem evocira sumnjiv moral, laka žena

Jesi mu vidjela ženu, izgledala je kao zadnja flojsa.

zvonimir

Vrlo glasan vjetar, kao da zazvoni

Mislil sam da bi tiho, ali mi se zvonimir omaknul, koja sramota.