APP

Kratica od “ako prođe prođe”

Morao sam probati, APP.