ambu

balon za upuhivanje zraka kod intubacije

Dodaj mi ambu, intubiramo!