akrap

izrazito ružna osoba (ob. žena)

Ko bi nju pogledao, ona je totalni akrap.