akademici

zidari

Akademici su krivo izbrojali broj stepenica koje treba sazidati.